AKADEMIA SZKOLNICTWA
1 1 1 1 1 1


AKADEMIA SZKOLNICTWA AS W INOWROCŁAWIU
Nowoczesne szkolenie zawodowe w AS-ie

Nowoczesne szkolenie zawodowe w Akademii Szkolnictwa AS


Nowoczesne szkolenie zawodowe w Akademii Szkolnictwa AS" – projekt unijny skierowany do nauczycieli kształcenia zawodowego nauczających w zawodach: kucharz, cukiernik, sprzedawca oraz do uczniów na kierunkach: elektryk, mechanik, murarz/tynkarz, fryzjer, cukiernik, kucharz, sprzedawca, stolarz.

Projekt realizujemy w partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o. w okresie od 1 czerwca 2020r. do 31 stycznia 2022r.

Celem projektu jest podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych u minimum 90% spośród 115 uczniów (56 kobiet i 59 mężczyzn) Akademii Szkolnictwa „AS”, doskonalenie umiejętności i podniesienie kompetencji 9 nauczycieli (8 kobiet, 1 mężczyzna) kształcenia zawodowego z Akademii Szkolnictwa „AS” jak również podniesienie jakości nauczania w Akademii Szkolnictwa „AS”.

Realizacja celu nastąpi poprzez:

1)   doposażenie pracowni szkolnych w niezbędny sprzęt do kształcenia zawodowego,

2)   praktyki zawodowe dla uczniów i uczennic,

3)   dodatkowe szkolenia/kursy zwiększające kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe uczniów i uczennic,

4)   zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów i uczennic,

5)   kursy i szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

 

Główne wskaźniki do realizacji w ramach projektu to:

1)   liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS – 1 placówka,

2)   liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 8 osób,

3)   liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu – 44 osoby,

4)   liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, którzy zostali objęci wsparciem w programie – 115 osób.

 

Wartość projektu: 840 122,20 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 714 019,86 zł


Copyright by akademiaszkolnictwa.pl © 2015
Panel Administracyjny
Projekt i wykonanie: Szymon Konkol dla Akademii Szkolnictwa w Inowrocławiu