AKADEMIA SZKOLNICTWA
1 1 1 1 1


AKADEMIA SZKOLNICTWA AS W INOWROCŁAWIU


Szkoła branżowa I stopnia

 
Kształci w zawodach
 
 • Cukiernik
 • Drukarz z dodatkowymi zajęciami z zakresu przygotowania materiałów graficznych do procesu drukowania
 • Elektryk z uprawnieniami SEP
 • Fryzjer z rozszerzonym programem o wizaż
 • Kucharz ze specjalizacją kuchni regionalnej
 • Lakiernik pojazdów samochodowych
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Piekarz
 • Sprzedawca - z zajęciami z aranżacji witryn sklepowych, obsługi kasy fiskalnej i sprzedaży bezpośredniej
 • Stolarz z elementami snycerstwa
 
Uczeń kończący szkołę będzie posiadał certyfikaty z poszczególnych etapów nauki w szkole.
 
W szkole wprowadzone zostaną klasy patronackie, co pozwoli na:
 • ułatwienie dostępu uczniom naszej szkoły do nowoczesnej techniki i nowych technologii wytwarzania,
 • wykształcenie absolwentów przygotowanych do stosowania we własnej firmie nowych rozwiązań konstrukcyjnych maszyn.
 
Nasza Szkoła jest dla tych którzy:

 • w przyszłości chcieliby wykonywać konkretny zawód zgodny z własnymi zainteresowaniami
 • chcieliby prowadzić własną firmę
 • chcą zdobyć najwyższe kwalifikacje w wybranym zawodzie
 
Walorami szkoły :
 • Patronat cenionych na lokalnym rynku zakładów pracy
 • uczenie się zawodu w warunkach naturalnej i rzeczywistej, a nie pozorowanej pracy
 • poznawanie w toku pracy nowych technologii, materiałów i urządzeń
 • Najlepsi uczniowie otrzymują za swoją naukę stypendia oraz gwarancję pracy w danym zakładzie patronackim.
 
Ponadto:
 • przygotowujemy do zawodów poszukiwanych w kraju i za granicą
 • uzyskujesz kwalifikacje upoważniające Ciebie do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej - kwalifikacje te   honorowane na terenie państw Unii Europejskiej
 • po ukończeniu szkoły istnieje możliwość kontynuacji nauki w szkole średniej.
__________________________________

Technikum

Kształci w zawodach
 
 • Technik technologii drewna z tapicerstwem
 • Technik usług fryzjerskich
 • Technik technologii żywności
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych

Copyright by akademiaszkolnictwa.pl © 2015
Panel Administracyjny
Projekt i wykonanie: Szymon Konkol dla Akademii Szkolnictwa w Inowrocławiu