Spróbuj określić jaki jest Twój typ zainteresowań i jakie rodzaje zajęć najbardziej Ci odpowiadają.Dokonaj jednego wyboru z podanych przykładów:

Wybierz

1. Jesteś praktyczny. Preferujesz pracę przynoszącą konkretne, odczuwalne dla siebie
i innych rezultaty. Nie przeszkadza ci praca fizyczna. Interesuje cię praca z techniką, wymagająca
wysiłku umysłowego, dobrze rozwiniętych ruchowych zdolności.


Wybierz

2. Jesteś komunikatywny, lubisz pracować z ludźmi i dla ludzi, dlatego interesuje cię
nauka, wychowanie, obsługa klienta, okazywanie pomocy potrzebującym itp. Lubisz sprawy
wypełnione emocjami, pracę żywą, wymagającą kontaktu z ludźmi oraz pełnej komunikacji.


Wybierz

3. Lubisz pracować z dokumentami, tekstami, cyframi oraz wykorzystywać narzędzia
i przyrządy komputerowe. Praca spokojna, bez ryzyka, z wąskim zakresem obowiązków. Może
być związana z obróbką informacji, z obliczeniami, wyliczeniami, wymagająca dokładności,
staranności, wytrwałości. Chciałbyś uciec od kontaktów i rozmów, odpowiedzialności zarządzania
innymi oraz odpowiedzialności za rezultaty ich pracy.


Wybierz

5. Jesteś organizatorem zorientowanym na pracę niewymagającą wiedzy
twórczej. Preferujesz pracę dającą pełną swobodę, samodzielność, bezpieczną w uwarunkowaniach
społecznych, wyżej stojącą w hierarchii od innych, dającą materialne zabezpieczenie; pracę
pełną pomysłów, z ryzykiem, wymagającą inicjatywy, przedsiębiorczości, brania odpowiedzialności
na siebie.


Wybierz

6. Masz naturę artysty. Lubisz rodzaje działań dające możliwość swobodnego wyrażania
własnego wnętrza, bez przymusu i ram czasowych, formalności; pracę dającą upływ fantazji,
wyobraźni, wymagającą estetycznego smaku, specjalnych zdolności (artystycznych, literackich,
muzycznych).