AKADEMIA SZKOLNICTWA
1 1 1 1 1 1


AKADEMIA SZKOLNICTWA AS W INOWROCŁAWIU
Nowoczesne szkolenie zawodowe w AS-ie

Otwarcie Studia Nauki Hybrydowej HybrydAS

25 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie Studia Nauki Hybrydowej HybrydAS. Nowoczesna inicjatywa ma na celu zrewolucjonizować podejście do edukacji zawodowej w Polsce. Wydarzenie to zapowiada się jako znaczący krok w kierunku integracji nowoczesnych technologii z edukacją praktyczną.

Nauczanie hybrydowe czyli o co chodzi?

Nauczanie hybrydowe jest nowym sposobem kształcenia przyszłych fachowców. Młodzież 4 dni w tygodniu uczy się online, a piąty dzień spędza w szkole na spotkaniu z psychologiem, pedagogiem, katechetą czy zajęciach fitness. Cały kolejny tydzień spędzać będzie na zajęciach w warsztatach szkolnych lub u pracodawcy. Taki nowatorski projekt przygotowała Akademia Szkolnictwa - Branżowa Szkoła I Stopnia w Inowrocławiu.

- Młodzież nie jest wyobcowana, jak w przypadku szkoły w chmurze. Tu jest możliwość integracji z klasą. Gdy uczeń będzie gotowy do nauki w pełnym trybie, można go łatwo przenieść – mówi Halina Peta, dyrektor placówki.

Uroczyste otwarcie odbyło się w budynku szkoły przy ulicy Dworcowej. To właśnie tam nauczyciele będą mogli prowadzić zajęcia w tzw. hybrydzie.

- Mamy dużo pomysłów jak chcemy rozwijać edukację zawodową w Inowrocławiu i regionie. Nasze studio jest rozwiązaniem nowoczesnym i zaawansowanym, łączy tradycyjne metody nauczania z nowoczesnymi technologiami. Nasza oferta może dotrzeć także do osób z niepełnosprawnościami i trudnościami z dotarciem do szkoły - podkreśliła dyrektor Akademii Szkolnictwa w Inowrocławiu Halina Peta.

Studio do nauki hybrydowej to nowoczesne rozwiązanie jakie w regionie nie jest jeszcze stosowane. O innowacyjnym podejściu do edukacji mówili również zaproszeni goście. Dr Mirosław Zientarski z Uniwersytetu WSB Merito Toruń podkreślił jak ważna w tym bardzo nowoczesnym projekcie jest elastyczność.

Dr Mirosław Zientarski: Unikalna w skali kraju inicjatywa - Nauka hybrydowa, którą proponuje Akademia Szkolnictwa w Inowrocławiu jest na pewno unikalną w skali kraju inicjatywą. To nietuzinkowy pomysł, który warto wspierać – podkreślił podczas wykładu dr Mirosław Zientarski, administrator uczelnianej platformy Moodle. Autor i współautor kursów e-learnigowych, materiałów do nauczania zdalnego oraz filmów dydaktycznych (także w technologii 360o).

Wykładowca oraz członek Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego (SEA) wysoko ocenił możliwości takiego kierunku nauczania. Zaznaczył jednak, że jest on wymagający.

- Przy dobrej organizacji można odnieść w ten sposób odpowiednie korzyści i rezultaty. Będziemy się temu z zaciekawieniem przyglądać – dodał.

Szymon Konkol: Uczyć można się bez ograniczeń

Otwarciu Studia Nauki Hybrydowej Hybryd AS towarzyszyło wirtualne spotkanie z kierownikiem Centrum Dydaktyki Cyfrowej, twórcą platformy edukacyjnej. Gość podkreślił, że nowoczesne nauczanie to nauczanie bez barier i bez granic.

- Nauczanie hybrydowe to nowy sposób na naukę. Choćby dziś jestem w zupełnie innym kraju ale dzięki technologiom, które mądrze wykorzystuje mogę rozmawiać, przekazywać treści. To dla uczniów duży komfort, także dla tych, którzy z jakiegoś powodu są wykluczeni z możliwości uczęszczania do szkoły – mówił Szymon Konkol.

Kluczowe korzyści

- Edukacja Zdalna i Hybrydowa: Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, takich jak kursy e-learningowe oraz materiały dydaktyczne w technologii 360°, pozwala na elastyczne dostosowanie procesu nauczania do potrzeb uczniów.

- Praktyczne Kształcenie: Projekt zakłada realizację zajęć praktycznych w ośrodkach egzaminacyjnych oraz warsztatach, co umożliwia zdobycie umiejętności niezbędnych w zawodach takich jak kucharz, cukiernik, sprzedawca, fryzjer, stolarz.

- Wsparcie dla Nauczycieli i Uczniów: Inicjatywa ma na celu wspieranie i inspirowanie nauczycieli, rodziców oraz samych uczniów do aktywnego angażowania się w proces edukacyjny.

Współpraca i Partnerstwo

Studio HybrydAS zostało uruchomione dzięki współpracy z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” oraz Partnerami, którzy wspierają rozwój nowoczesnych form kształcenia zawodowego.

- Nasza wersja programu „Hybrydowa klasa” przeznaczona jest dla uczniów klas szkoły branżowej. Skonstruowana została w oparciu o treści zawarte w podstawie programowej nauczania ogólnego, a także kształcenia praktycznego realizowanego w oparciu o warsztaty szkolne, które jednocześnie są ośrodkami egzaminacyjnymi dla zawodów: kucharz, cukiernik, sprzedawca, fryzjer, stolarz - informuje placówka.

Galeria zdjęć

Copyright by akademiaszkolnictwa.pl © 2015
Panel Administracyjny
Projekt i wykonanie: Szymon Konkol dla Akademii Szkolnictwa w Inowrocławiu