AKADEMIA SZKOLNICTWA
1 1 1 1 1


AKADEMIA SZKOLNICTWA AS W INOWROCŁAWIU

Poszukiwana, poszukiwany... Krawiec". Promocja zawodów niszowych

 
Szkolny projekt
"Promocja zawodów niszowych"
pn. Poszukiwana, Poszukiwany ....
 
I edycja - zawód krawiec
 
 
Informacja o realizacji projektu
 
Główną ideą projektu realizowanego w Akademii Szkolnictwa AS działania informacyjno-promocyjne skierowane głównie do gimnazjalistów, którzy podejmują decyzję o wybraniu własnej drogi kariery zawodowej. Podejmowane działania mają przyczynić się do podnoszenia świadomości młodych ludzi związanych z wyborem przyszłego zawodu spójnego i wymaganego przze lokalny rynek pracy.
 
Ujednolicona i szeroka promocja informacji o zawodach deficytowych oraz podejmowanie decyzji o rozwoju kariery zawodowej dostosowanej do potrzeb lokalnych przedsiębiorców, może przyczynić się do zmniejszenia bezrobocia oraz powstrzymywania migracji zarobkowej nie tylko za granicę kraju, ale również do dużych ośrodków przemysłowych.
 
Pragniemy zapoznać młodzież gimnazjalną z organizacją procesu kształcenia na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. Obecnie satysfakcją nie  jest ukończenie liceum, ale uzyskanie zatrudnienia i to takiego, które będzie w stanie zabezpieczyć wszelkie potrzeby młodych ludzi.
 
Mając na uwadze starzejące się społeczeństwo oraz niedobór młodej kadry w wielu zawodach, postanowiliśmy wyjść naprzeciw problemowi i wskazać uczniom gimnazjum, stojącym przed trudną decyzją życiową, jaką jest wybór dalszej ścieżki edukacyjnej, praktyczne rozwiązania.
 
Nasza propozycja może pomóc młodym ludziom zrozumieć, co to jest kształcenie zawodowe i jak jest zorganizowane na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. Uczniowie otrzymają informację na temat praktyk zawodowych, kim jest pracownik młodociany, jaka jest procedura podjęcia praktyk.
 
Zaproszeni goście odpowiedzą na pytania młodych ludzi. Gimnazjaliści będą mieli możliwość skorzystania z propozycji pracodawców, w ramach tzw. DNIA OTWARTEGO FIRMY, będą mogli sprawdzić, jak wygląda firma w rzeczywistych warunkach.
Oczekujemy, że młodzież wyposażona w praktyczą wiedzę swobodniej będzie poruszała się po rynku edukacyjnym.
 
Dlaczego krawiec?
 
Żyjemy w czasach, w których niezwykły wygląd jest niezmiernie ważny. Wszyscy chcemy wyglądać niepowtarzalnie. Oczywiście wiąże się to także z tym, że nikt nie może mieć takich samych ubrań jak my. W tym celu szukamy doświadczonego krawca.
 
Potrzebny jest krawiec - stylista, który z zaangażowaniem i fachowo uszyje odzież na miarę, dokona poprawek i przeróbek.
Umiejętności zawodowe połączone z odpowiednim poziomem wiedzy ogólnej pozwalają sprostać wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.
W ostatnich latach w Polsce widoczne jest odradzanie się branży odzieżowej, co powoduje że pracodawcy poszukują wykwalifikowanych pracowników.
 
I edycja dotyczy zawodu krawiec, ponieważ lokalny rynek pracy może w chwili obecnej wchłonąć ponad 200 nowych pracowników.
 
 
Promocja zawodu krawiec odbyła się w Teatrze Miejskim w dniu 12 listopada 2014 r.
 

 

Patronat honorowy nad projektem objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.

Copyright by akademiaszkolnictwa.pl © 2015
Panel Administracyjny
Projekt i wykonanie: Szymon Konkol dla Akademii Szkolnictwa w Inowrocławiu